FLY
the sky is the limit

GENERATIE Z

Door de COVID pandemie is er een groei aan mentale problemen onder jongeren.  Hierdoor staat mentale fitheid centraler dan ooit. 


De pandemie heeft een grote impact gehad op de studie en op de ontwikkeling van het sociale en mentale vlak.
Gevolgen hiervan zijn onder andere:

- Psychologische uitdagingen en onzekerheid 

- Lastig contacten maken

- Eenzaamheid

- Impact op de studie 


Uit onderzoeken komen naar voren dat de mentale fitheid erg belangrijk is voor deze generatie. Met  FLY kan er eenvoudig en effectief gewerkt worden om de mentale fitheid te versterken. Wanneer iemand mentaal fitter is, worden de stappen in het leven eenvoudiger en behaal je makkelijker je doelen.


Onderzoeken:

Sapien Labs heeft een onderzoek gedaan onder 48.000 jongeren (18-24 jaar) in 34 verschillende landen. Hieruit komt naar voren dat meer dan de helft van de jongeren moeite heeft om verbinding met anderen te maken en er een toename is aan psychische problemen.


Onderzoeksinstituut Nivel heeft onderzoek gedaan in de leeftijdsgroep 15-24 jaar. Helaas blijkt hieruit dat er tijdens de pandemie een sterke toename is in het gebruik van antidepressiva door angst en depressieve gevoelens.  Naarmate er meerdere lockdowns kwamen is gebleken dat de veerkracht om erna snel op het oude niveau te komen voor GEN Z minder werd.   
 
 
E-mailen
LinkedIn